Category: Programi

Infrastruktura komunale

Infrastruktura komunale

FORCA ka për qëllim që deri në fillim të vitit 2014 të pëfundohet dhe miratohet Plani hapësinor i Ulqinit dhe të bëhet zbatimi me rigorozitet i tij, sepse kjo është më se e nevojshme për zhvillimin afatgjatë të qytetit s ...

Kthimi i pronave

Kthimi i pronave

Kthimi i Pronave mbetet një ndër çështjet me më shumë rëndësi dhe ndër prioritetet e FORCËS. Gjatë procesit të deritanishëm të kthimit të pronave në Mal të Zi janë marrë vendime politike që i kanë dëmtuar shqiptarët. Ky ...

Turizmi

Turizmi

FORCA do të bëjë përgatitjet për realizimin e ndryshimeve të Turizmit për Ulqinin dhe ndërtimin e komplekseve të hoteleve të kategorisë së lartë. Përgatitjet do të përfshijnë nxjerrjen e vendimeve për studime të lokacion ...

Punësimi

Punësimi

Zbatimi i programit tonë ekonomik do të mundësojë një zhvillim intensiv në Komunën e Ulqinit dhe do të mundësojë hapjen e vendeve të shumta të punës në sektorin real ekonomik, duke e zvogluar papunësinë dhe varfërinë që ...

Të  Mirat Detare

Të Mirat Detare

Një ndër motivet kryesore të  krijimit të FORCËS ka qenë padrejtësia që është bërë me Të Mirat Detare në kurriz të qytetarëve të Komunës së Ulqinit. Padrejtësia dhe diskriminimi vihen re qartë tek zbatimi me dy standarde ...

Decentralizimi i pushtetit

Decentralizimi i pushtetit

FORCA e ka një ndër prioritetet e saj thelbësore ngritjen e nivelit të decentralizimit dhe konsolidimin e vet-administrimit lokal të Komunës së Ulqinit. Me marrjen në dorë të administrimit të Komunës së Ulqinit, FORCA do ...

Të drejtat nacionale

Të drejtat nacionale

Për të mbrojtur të drejtat e popullit shqiptar në Mal të Zi, FORCA jo vetëm që do të vazhdojë të përdorë instrumentet dhe legjislacionin shtetëror dhe do të bëjë presion pranë pushtetit qendror por, në mënyrë të veçantë, ...

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close