Kuvendi

Kuvendi është organi më i lartë i  FORCËS.

Kuvendi  themelues i partisë u mbajt ne hotelin Belvuee me 22 tetor të vitit 2005. Nga një numër i madh i delegatëve në këtë kuvend u zgjodh kryetari i Forcës së re Demokratike, Nazif Cungu dhe u aprovua statuti i partisë Forca.

Vazhdimi i Kuvendit ku u zgjodhën edhe organet e partisë u mbajt me datën 22-07-2006 në selinë e partisë me Ulqin ku u zgjodh Kryesia dhe këshilli qendrorë i partisë i cili numëronte 19 anëtarë.

Kuvendi i dytë i Forcës u mbajt me 12.03.2011 ne Hotelin "Medteran" ku u aprovua, Statuti i Ri i Forcës,

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close