• Kthimi i pronave mbetet një ndër çështjet me më shumë rëndësi dhe ndër prioritetet e FORCËS. Gjatë procesit të deritanishëm të kthimit të pronave në Mal të Zi janë marrë vendime politike që i kanë dëmtuar shqiptarët. Ky proces ka aplikuar standarde të dyfishta duke diskriminuar pakicën shqiptare dhe për këtë arsye FORCA do të [...]

  • Shqiptarët dhe subjektet politike shqiptare kanë dhënë një kontribut të çmueshëm në pavarësinë e shtetit të Malit të Zi si popull shtet ndërtues, po ashtu edhe në anëtarësimin e Malit të Zi në NATO duke qenë faktor stabilizues. Forca e Re Demokratike si pjesë e këtyre proceseve do të vazhdojë të përkrahë edhe anëtarësimin e [...]

  • Me mbrojtjen e Kripores, së pari me ndalimin e ndërtimeve në këtë zonë dhe shpalljen e saj Park Natyre, që janë të arriturat në periudhën e kaluar, nuk përfundon kujdesi i Forcës ndaj kësaj pasurie në interes të përgjithshëm. Forca e Re Demokratike konsideron se Kriporja e Ulqinit duhet t’i kthehet funksionit të mëhershëm, ku [...]

LAJME

New Courses

Contact Info

Bulevardi Skenderbeu bb 85360 Ulqin Malli i Zi

Phone: +382 (0)30 401 760

Fax: +382 (0)30 401 760

Web: FORCA

Go to Top