• Një ndër motivet kryesore që ka çuar në krijimin e FORCËS ka qenë padrejtësia që është bërë me “Të Mirat Detare” në kurriz të qytetarëve të Komunës së Ulqinit. Edhe pse falë veprimtarisë së FORCËS janë bërë disa arritje, si anulimi i Planit Hapësinor për Të Mirat Detare dhe aprovimi i Planit Hapësinor i komunës [...]

  • Forca e Re Demokratike do të angazhohet për një proces decentralizimi i cili bazohet në të drejtat dhe nevojat e qytetarëve. Nëpërmjet decentralizimit që ka si qëllim shpërndarjen e kompetencave nga pushteti qendror në atë vendor, Forca e Re Demokratike është e gatshme që, nëpërmjet marrëveshjeve politike, të bëjë implementimin për integrimin e plotë të [...]

  • Tri koncepte bazë mbi të cilat e kemi projektuar funksionimin e administratës lokale janë: transparenca, përgjegjësia dhe llogaridhënia. Sa i përket transparencës do të prezantojmë përpara qytetarëve që administrata lokale merret me menaxhimin e parasë së qytetarëve dhe ato para publike duhet t’i kthejmë në shërbim të qytetarëve, sepse qytetarët janë taksapaguesit e qeverisjeve vendore [...]

LAJME

New Courses

Contact Info

Bulevardi Skenderbeu bb 85360 Ulqin Malli i Zi

Phone: +382 (0)30 401 760

Fax: +382 (0)30 401 760

Web: FORCA

Go to Top