Komentet dhe vërejtjet të Forcës së Re Demokratike në shqyrtimin publik dërguar Ministrisë së turizmit dhe zhvillimit të qëndrueshëm lidhur me koncept planin për ndryshimet dhe plotësimet Studimi Shtetëror të Lokacionit “Kepi i Gjeranave – Porto Milena”