Skupština skratila mandate, izbori u Ulcinju ve? krajem januara

Skupština skratila mandate, izbori u Ulcinju ve? krajem januara

Skupština skratila mandate, izbori u Ulcinju ve? krajem januara

Malo ili ni rije?i, nije se moglo ?uti sa govornice o tome kako je gra?anima ili koliko ?e ih koštati vanredni izbori u jednoj od najve?ih ekonomskih kriza

Ulcinjska Skupština usvojila je danas na vanrednoj sjednici jednoglasno odluku o skra?enju mandata ?ime su stvoreni svi preduslovi za raspisivanje vanrednih izbora u toj opštini. Inicijativu za skra?enje mandata podnio je OO DPS 28. oktobra, a potpisao je 21 odbornik, od ukupno 33, koliko broji ulcinjski parlament. U obrazloženju zahtjeva za sazivanje vanredne sjednice, navodi se da su vanredni izbori neophodni zbog birokratske sporosti, nedovoljno jake saradnje, neefikasne primjene zakona, nedostatka planske dokumentacije, neadekvatnog ulaganja u održivi razvoj, neiskoriš?enosti resursa, pove?anja nezaposlenosti, pada standarda gra?ana i velikih javnih rashoda.

Prema o?ekivanju, vanrednu sjednicu obilježile su brojne diskusije i replike o radu i neradu odlaze?e vlasti i opozicije, spletkama i podvalama jednih i drugih i zlobi i zavisti koje more ulcinjske narodne poslenike. Malo ili ni rije?i, nije se moglo ?uti sa govornice o tome kako je gra?anima ili koliko ?e ih koštati vanredni izbori u jednoj od najve?ih ekonomskih kriza u posljednjih 20 i više godina.

Prethodno, odbornici su se bez Force okupili na redovnom zasijedanju na ?ijem dnevnom redu su bile ?ak 23 ta?ke dnevnog reda ali rasprava nije vo?ena ni o jednoj. U sali su bili i odbornici DPS tako da je Skupština imala kvorum ali su i oni, nakon dva sata napustili salu uz obrazloženje da ne?e da prave ve?inu poziciji.

“Imamo mogu?nost da preuzmemo vlast, jer u džepu imam pet potpisa odbornika pozicije koji podržavaju moju inicijativu o smjeni Cungua, ali vi to ne?ete. Jasno je da ovdje nekog spašava a zašto i ko to radi, vidje?e se uskoro”, kazao je odbornik SNP Andrija ?etkovi?.

Šef ulcinjskog DPS Ljoro Nreki? kazao je da je aktuelna ve?ina na vlast došla spletkama i obmanama i da njegova partija ne?e da se miješa u odnose unutar  vladaju?e koalicije.

“Uostalom, vi ste ?etkovi?u glasali za izbor Cungua nakon što je DPS ostavljen na cjedilu. Mi smo bili protiv”, podsjetio je Nreki? ?etkovi?a.

Odbornik DPS Borislav Bašovi? kazao je da nema elementarnih staturanih ni poslovni?kih normi za održavanje sjednice budu?i da je predsjednik povukao sve ta?ke sa dnevnog reda. Lider DUA Mehmet Zenka ocijenio je da je Cungu morao biti u sali i objasniti odbornicima i javnosti šta je radio u protekle više od dvije godine. Njegova koleginica Hatidža ?oni kazala je da je nedolaskom na sjednicu, Cungu ponizio gra?ane i parlament.

“On je i prekršio zakon jer nije podnio izvještaj o radu”, kazala je ona.

Izbori u Ulcinju mogli bi biti održani ve? krajem januara naredne godine ili eventualno u prvoj polovini februara.

Jedan ?ovjek ukinuo prenos

Sadetin Peri?i? (BS) rekao je da svi odbornici moraju biti ozbiljni i odgovorni prema gra?anima, da do?u na legalno sazvanu sjednicu, te da nije bilo potrebe da se izazivaju tenzije “jer se radilo o ekonomskim, a ne politi?kim temama”.

“Ovo je bilo klasi?no pravno nasilje i demonstracija nedemokratije. Jedan službenik Skupštine opštine može da prekine prenos javnog servisa i mi ?emo zato preispitati njegovu ulogu i funkcionisanje, da vidimo ?iji je zapravo Radio Bar”, dodao je Emin Durakovi? (PCG).

Izvor: Vijesti.me ( http://www.vijesti.me/vijesti/skupstina-skratila-mandate-izbori-ulcinju-vec-krajem-januara-clanak-160116)

admin

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close