News Layout 1

Diaspora

Diaspora

FORCA është e vetëdijshme për rolin e pazëvendësueshëm të diasporës sonë në mundësimin e mirëqeni ...

Sport

Sport

Sportit do t’i kushtohet vëmendje e veçantë me qëllim që të jetë në funksion të të rinjve dhe ngri ...

Arsimi

Arsimi

Nën drejtimin e FORCËS, do të bëhet: Sigurimi i mjeteve materiale nga Qeveria Qendrore, donatorët ndër ...

Ambienti

Ambienti

FORCA do të bëjë përpjekjet maksimale të administratës së komunës për eliminimin e ndotjes dhe mbajtj ...

Kultura

Kultura

Objektet tona historike, për të cilat ia vlen të krenohemi, falë FORCËS nuk kanë për t'u lënë më pas ...

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close