Sot patëm kënaqësinë që të dorëzojmë tek përfaqësuesit e shoqërisë civile, vendimet për financimin e projekteve për të cilat ata kanë konkurruar.

Komuna ka financuar 30 projekte të cilat do të kenë një impakt shumë pozitiv në jetën e komunitetit tonë. Ndryshe nga qeverisjet e mëparshme, ne i kemi paguar të gjitha obligimet ndaj shoqatave joqeveritare e do të vazhdojmë të konsolidojmë një partneritet të vërtetë me to.