Izbori u Ulcinju po?etkom godine

Izbori u Ulcinju po?etkom godine

Izbori u Ulcinju po?etkom godine

Šefovi odborni?kih klubova u Ulcinju potpisali inicijativu o skra?enju mandata, neizvjestan dnevni red sjednice

Svi šefovi odborni?kih klubova ju?e su na kolegijumu kod predsjednika Skupštine opštine Ulcinj Milazima Mustafe potpisali inicijativu za skra?enje mandata i tako otvorili put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora po?etkom naredne godine.

Ostalo je otvoreno pitanje da li ?e se na redovnoj sjednici zakazanoj za 12. novembar pred odbornicima skra?enje mandata na?i kao jedina ta?ka dnevnog reda, što zagovaraju Forca i DPS ili ?e to biti nastavak julskog zasjedanja prekinutog usred rasprave o izvještaju o radu predsjednika Opštine Nazifa Cungua.

Mustafa je ju?e za “Vijesti” kazao da o?ekuje da ?e na sjednici, ipak, biti rasprave o izvještaju o radu Cungua.

On je za ponedjeljak ve?e zakazao novi kolegijum na kome bi šefovi trebalo da utana?e dnevni red zasjedanja.

“Ne znam da li ?e biti dogovora u ponedjeljak. Vidje?emo još, ali sjednica je zakazana. Možda ne?e biti održana zbog kvoruma ili u slu?aju da Cungu povu?e sve ta?ke dnevnog reda koje je predložio na usvajanje, ali ja ?u dvanaestog u 11 ?asova biti na mjestu predsjedavaju?eg”, kazao je Mustafa.

Upitan šta bi se dogodilo u tom slu?aju, on je rekao da bi odmah sazvao drugu sjednicu za dan, dva ili tri na kojoj bi se kao jedina ta?ka dnevnog reda našlo skra?enje mandata odbornicima.

“Moj stav je da bi na sjednici 12. novembra trebalo otvoriti raspravu o izvještaju o radu Cungua i drugim ta?kama koje su bile na dnevnom redu. Nakon toga, veoma brzo, zakazao bih novu sjednicu za skra?enje mandata”, kazao je Mustafa, ina?e visoki funkcioner DP Fatmira ?eke.

Sada je jasno da je sve u rukama Force, odnosno Cungua jer može da bira - nastavak julskog zasjedanja ili skra?enje mandata.

Na kolegijumu nije bilo iznena?enja kada su u pitanju stavovi partija, osim što se Forca sada eksplicitno zalaže za skra?enje mandata iako su do ju?e u stavovima najja?e albanske partije u Ulcinju otvoreno zagovarali održavanje vanredne sjednice na kojoj bi se usvojile neke ta?ke dnevnog reda bitne za funkcionisanje Opštine i grada.

Šef odborni?kog kluba te partije Fuad Hadžibeti kazao je da nakon svega Forca nema dilemu.

“Ubije?eni smo da bi se eventualna rasprava o ta?kama dnevnog reda sa julskog zasjedanja, mogu?e dopunjena nekim novim, pretvorila u predizbornu kampanju kojoj ne bi bilo kraja. Zato idemo na skra?enje mandata jer su izbori, ipak, najbolje rješenje za izlazak iz trenutne situacije”, kazao je Hadžibeti za “Vijesti”.

On je ustvrdio da sjednica nije zakazana ve? samo kolegijum za ponedjeljak.

“Sada bi neki da odugovla?e i to oni koji su bili prvi za izbore. Mislim da se sada vidi ko se u stvari plaši provjere povjerenja kod gra?ana”, kazao je Hadžibeti.

On izbore o?ekuje krajem januara i, kako je naglasio, ponovo dvocifreni broj odbornika.

Forca sada u lokalnom parlamentu ima 11 odbornika.

S.ADROVI?

Na kolegijumu nije bilo iznena?enja kada su u pitanju stavovi partija, osim što se Forca sada eksplicitno zalaže za skra?enje mandata iako su do ju?e u stavovima najja?e albanske partije u Ulcinju otvoreno zagovarali održavanje vanredne sjednice na kojoj bi se usvojile neke ta?ke dnevnog reda bitne za funkcionisanje Opštine i grada

DA se zna zašto su se posva?ali Predsjednica OK DUA Hatidža ?oni kazala je da je stav njene partije jasan- izbori, ali prvo rasprava o izvještaju o radu Cungua. “Gotovo svi klubovi saglasni su sa tim, osim Force. O?ekujem da ?e sa njihove strane biti opstrukcija jer im to ne ide u prilog”, kazala je ona. I šef OK „Bolji Ulcinj- Bolja Crna Gora“ Andrija ?etkovi? iz SNP-a o?ekuje raspravu o izvještaju o radu Cungua. “To je potpuno logi?no jer mi iz opozicije ho?emo da znamo šta su radili i zbog ?ega su se posva?ali”, kazao je on za “Vijesti”. ?etkovi? je naveo da ?e i njegov klub, osim DUA, tražiti da parlament glasa o povjerenju Cunguu. “Mislim da dosta toga zavisi i od DPS-a jer ako bi imali kvorum na sjednici, mogli bi glasati o povjerenju Cunguu ?ak iako Forca napusti salu, a predsjednik Opštine povu?e sve ta?ke dnevnog reda koje je predložio”, kazao je ?etkovi?. Šef ulcinjskog DPS-a Ljoro Nreki?, koji je podnio inicijativu za skra?enje mandata a ostali prihvatili, ostao je dosljedan svom ranijem stavu. “Izbori i to što prije, nikakve sjednice osim one o skra?enju mandata”, ponovio je on. Ukoliko, kako je naveo, ve?ina bude za to da odbornici raspravljaju o izvještaju o radu Cungua, DPS ne?e bježati od sjednice, ali ?e se držati po strani. “To što oni imaju izme?u sebe neka i riješe izme?u sebe. Mi ?emo biti uzdržani”, kazao je on. U svakom slu?aju, izbori u Ulcinju sve su bliži i kako su “Vijesti” ranije najavile - izvjesni, najkasnije do marta naredne godine.

admin

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close