Gjatë inspektimit të punimeve në rrugën Ulqin-Krythë, pamë me kënaqësi se ndërtimi i rrugës po ecën me ritmin e duhur sipas planit.

Ky investim i rëndësishëm infrastrukturor ka për të sjell një ndryshim pozitiv jo vetëm në cilësinë e jetës së qytetarëve tanë por edhe në zhvillimin ekonomik të zonës.

Infrastruktura moderne është një kusht thelbësor për të mundësuar rritjen ekonomike dhe hapjen e vendeve të reja të punës në komunën tonë prandaj edhe ka qenë e do të mbetet prioritet për ne.