19 Nov 2019
  • Time: 12:00 am -- 11:59 pm
  • Attending:
  • Location:
Takim me qytetarët e zonës së Gjeraneve dhe Port Milenës për të diskutuar propozim konceptin e Studimit Shtetëror të Lokacionit “Kepi i Gjeranave – Porto Milena”.