Bashkëpunimi me shoqërinë civile

Bashkëpunimi me shoqërinë civile

Bashkëpunimi me shoqërinë civile

FORCA do të vazhdojë të aplikojë një politikë të plotë transparence dhe bashkëpunimi e konsultimi me shoqërinë civile.

Organizatat joqeveritare kanë  për të pasur statusin e vëzhguesit dhe konsultuesit gjatë  veprimtarisë zyrtare të Komunës së Ulqinit.

Për të stimuluar akoma më  tej shoqërinë civile në Komunën e Ulqinit, FORCA ka menduar që Komuna të vërë në dispozicion të organizatave joqeveritare të reja ambiente të komunës me qira simbolike që do përdoret për të mbuluar shpenzimet bazike të ambienteve. Përveç kësaj, Komuna do të vërë në dispozicion fonde që do të shpërndahen në mënyrë meritokratike për projekte të hartuara nga organizatat joqeveritare të Ulqinit që i shërbejnë të mirës së komunitetit.

Komuna nën administrimin e FORCËS  jo vetëm që ka për të qenë e hapur ndaj shoqërisë  civile por ka për të bashkëpunuar ngusht me të në rastet kur përputhen qëllimet dhe objektivat, si për shembull në aktivitete artistike, kulturore, mjedisore apo bamirësie.

FORCA e konsideron  me shumë rëndësi zhvillimin e mediave shqiptare, prandaj ka për synim që të nxisë Komunën për të mbështetur mediat e shkruara dhe elektronike në shqip.

Nën administrimin e FORCËS do të ketë një bashkëpunim më të ngushtë me institucionet fetare për meremetimin dhe mirëmbajtjen e atyre objekteve fetare që janë monumente kulture, si dhe për organizimin e festimit të festave fetare.

admin

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close