Daily Archives: October 9, 2013

Statuti i Forcës së re Demokratike

Në përputhje me dispozitat e nenit 11 të Ligjit mbi partitë politike (Fl. Zyrtare e RMZ Nr. 21/04 të 31.03.2004) Kuvendi i FORCËS SË RE DEMOKRATIKE, i mbajtur më 12 mars 2011 aprovoi STATUTIN E FORCËS SË RE DEMOKRATIKE ...

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close